ขอเชิญชม ละครนอกเรื่องไชยเชษฐ์ ตอนนางแมวเย้ยซุ้ม

ขอเชิญชม ละครนอกเรื่องไชยเชษฐ์ ตอนนางแมวเย้ยซุ้ม
……………………..……………………..……………………
โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 เอกนาฏยศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการเเสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
……………………..……………………..……………………
โดยอาจารย์ รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินเเห่งชาติ และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย เป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารำเเละให้ความรู้ด้านละครนอก “ทั้งนี้ผู้เข้าชมจะได้รับความรู้เรื่องละครนอกอีกด้วย
……………………..……………………..……………………
ณ ห้องศิวะนาฏราช ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น เป็นต้นไป
……………………..……………………..……………………
พบกับการแสดงอีกมากมาย
-ฉุยฉายละครนอก
-รำสีนวนออกอาหนู
-ระบำชุดไทยพระราชนิยม
-ละครนอกเรื่องไชยเชษฐ์ ตอนนางแมวเย้ยซุ้ม