เชิญร่วมฟังบรรยาย “เล่าสู่กันฟัง :การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม”

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม”
โดย ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะปี 2552  และบุคคลแห่งปีของเอเชีย 2551 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ.บางมด กรุงเทพฯ

เอกสารประชาสัมพันธ์