เชิญชม การแสดงหมอลำหุ่นกระติบข้าว เรื่อง พระมหาชนก 

เชิญชม การแสดงหมอลำหุ่นกระติบข้าว เรื่อง พระมหาชนก
ผลงานการสร้างสรรค์หุ่นชุดใหม่ล่าสุด
จากครูเซียง ปรีชา การุณ หมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 3
เอกศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
จัดแสดง 15 พ.ค.นี้ ชมฟรี!!!! 13.00น. ณ โถงหน้าตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และ 18.00น. ณ บ้านหนองโนใต้ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม