ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและอาจารย์ผู้ช่วยสอน นายถาวร ความสวัสดิ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ถาวร ความสวัสดิ์  (อ.กบ)

ศิษย์เก่าวิชาเอกศิลปะไทย และอดีตอาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาเอกศิลปะไทย

ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม
ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561
จากผลงานชื่อ “สัตว์ในจินตนาการอีสาน”