เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในงาน “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาร์ ครั้งที่ 35”

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ art-centre.su.ac.th