นิทรรศการ “ตุ้มโฮมศิลป์”

เชิญร่วมชมนิทรรศการกลุ่มของศิษย์เก่ามหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาสารคาม จัดขึ้นในวันที่ 13 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร 1,2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ศิลปิน

 • พีระพงษ์ วงษ์ศรีจันทร์
 • พศิน เวียงแก้ว
 • พรสวรรค์ นนทะภา
 • สิริรัตน์ฏา น้อยวิชัย
 • มนตรี เจียงวิเศษ
 • สุนันทา ผาสมวงค์
 • พัฒนา ฉินงาม
 • สันติ ทองสุข
 • ธวัชชัย หอมทอง
 • สิงขร ภักดี
 • พิษณุกร คบสหาย
 • สุทัศน์ สุปัญญา
 • ศักดิ์สิทธิ์ บัวคำ
 • Nyuyen Thi Tu Quyen