นิทรรศการเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการนิทรรศการเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2
 อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ศิลปกรรมขั้นสูง
วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี (ศิลปินแห่งชาติ)