ขอแสดงความยินดีกับ​ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลจากการแสดง ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่​ 35​ ประจำปี​ 2561

ขอแสดงความยินดีกับ​ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลจากการแสดง ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่​ 35​ ประจำปี​ 2561 จำนวน​ 2​ คน
ได้แก่

1.นางสาวนิตยา​ เหิรเมฆ (ศิษย์เก่าวิชาเอกภาพพิมพ์) ได้รับรางวัลเกียรตินิยม
เหรียญเงิน​ “ศิลป์​ พีระศรี” (Silpa Bhirasri Silver Medal Award)​ พร้อมเงินรางวัล​ 70,000 บาท
จากผลงานชื่อ​ “สัจจะ​ -​ บรรลุ”

2.นางสาวธันย์ชนก​ ศรีสุข (ศิษย์เก่าวิชาเอกภาพพิมพ์) ได้รับรางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์
(Special Awards) พร้อมเงินรางวัล​ 40,000​ บาท
จากผลงานชื่อ​ “พลังแห่งดุลยภาพที่สงบ”