พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะศิษย์เก่า มหาบัณฑิตทัศนศิลป์ ตุ้มโฮมศิลป์ คร้งที่ 1 วันที่ 13-25 กรกฎาคม 2561

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะศิษย์เก่า มหาบัณฑิตทัศนศิลป์ ตุ้มโฮมศิลป์ คร้งที่ 1 วันที่ 13-25 กรกฎาคม 2561
ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส.
ขอขอบคุณศิษย์เก่า ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ที่รวมกลุ่มแสดงนิทรรศการ ตุ้มโฮมศิลป์ (Home Silp) ครั้งที่ 1
นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมประเพณีการหวนคืนถิ่นศึกษาที่ดียิ่งของศิษย์เก่า 
คณะศิษย์เก่ามหาบัณฑิตชุดนี้ ต่างล้วนเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง และมีพลังในการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
จนเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับในวงการทัศนศิลป์ของท้องถิ่น ประเทศ และสากล ซึ่งประกอบด้วน

 • พัฒนา ฉิมงาม
 • สันติ ทองสุข
 • ธวัชชัย หอมทอง
 • สิงขร ภักดี
 • พีระพงษ์ วงศ์ศรีจันทร์
 • มนตรี เจียงวิเศษ
 • พศิน เวียงแก้ว
 • สุทัศน์ สุปัญญา
 • สุนันทา ผาสมวงศ์
 • พิษนุกร คบสหาย
 • พรสวรรค์ นนทะภา
 • สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย

โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฏร์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการครั้งนี้