นิทรรศการเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย

โครงการนิทรรศการเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครั้งที่ 2 : อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ศิลปกรรมขั้นสูง
วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี (ศิลปินแห่งชาติ)