กิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (21 สิงหาคม 2561) เวลา 08.30 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ที่ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม