ภาพกิจกรรมฝึกอบรมกังฟูไท่จี๋ (ไทเก็กวัฒนธรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)

วันนี้ (23 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 – 11.00 น.
คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันขงจื้อ มมส
จัดกิจกรรมฝึกอบรมกังฟูไท่จี๋ (ไทเก็กวัฒนธรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางด้านวัฒนธรรมจีนให้แก่นิสิตได้มีความรู้ความสามารถด้านกังฟูไท่จี๋