ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุรศักดิ์ แสนโหน่ง

ว่าที่ “ศิลปินชั้นเยี่ยม” คนใหม่ของประเทศไทย “สุรศักดิ์ แสนโหน่ง : ภาพตัวแทนคุณภาพการจัดการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส. ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุรศักดิ์ แสนโหน่ง
ศิษย์เก่าภาควิชาทัศนศิลป์ เอกจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ได้ชนะเลิศการประกวดเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2561
ซึ่งการประกวดนี้มีการประกวด 2 ปีต่อครั้ง ก่อนหน้านี้ยังได้รางวัลยอดเยี่ยมเหรียญทอง 1 ครั้ง และ เหรียญเงิน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้นเป็น 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

ดังนั้น สุรศักดิ์ แสนโหน่ง จึงเป็นว่าที่ “ศิลปินชั้นเยี่ยม” คนใหม่ของประเทศไทย ผลผลิตโดยตรงของสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สุรศักดิ์ แสนโหน่ง เป็นคนคุ้มโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อำเภอเมืองมหาสารคาม หลังจากจบ ม.6 เข้าศึกษาต่อทัศนศิลป์ที่ภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งต่อมาได้ยกระดับเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลังจบปริญญาตรี สุรศักดิ์ แสนโหน่ง เลือกเส้นทางศิลปินอิสระ เขาได้นำเอา “ศาสตร์และศิลป์” “ท้องถิ่นและสากล” เข้ามาถักสานไว้เป็นแนวทางการสร้างสรรค์งานของตนมาโดยตลอด โดยเฉพาะงานชุดหลังที่ได้เริ่มคว้ารางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ เป็นผลึกของงานที่เรียกว่า Hybridization หรืองานที่เกิดจากการผสมที่ข้นขลักจนเป็นเนื้อเดียวกัน ระหว่าง กลวิธีที่นำเอาเทคโนโลยีดินเผาพื้นบ้าน จากหลายแหล่งมาเผาใหม่ ด้วยระดับความร้อนที่แตกต่าง เพื่อให้ได้ Visual Elements ชุดใหม่ ที่สอดรับกับ Art Form ที่ตนต้องการ…งานของเขาจึงกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ทางศิลปะประติมากรรมดินเผาโดยแท้…ณ ปัจจุบัน หลังจากได้รับรางวัลสูงสุดครั้งนี้ คุณสมบัติของ สุรศักดิ์ แสนโหน่ง ก็ครบถ้วนกับการถูกประกาศเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมคนใหม่ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดอย่างหนึ่งของศิลปินในประเทศไทย…ความสำเร็จครั้งนี้ จึงนอกจากเป็นความสำเร็จของศิลปินแล้ว ยังเป็นความสำเร็จของคณาจารย์สาขาทัศนศิลป์ มมส ทุกท่าน ที่ได้ประกอบสร้าง เด็กวัยรุ่นอีสานธรรมดา ๆ คนหนึ่ง ให้กลายเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมของชาติ ที่สามารถสร้างสรรค์งานจนกลายเป็นศิลปะระดับชาติได้อย่างสง่างาม