คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร
ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัคร 5 รอบ

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สมัคร วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สมัคร วันที่ 4-28 กุมภาพันธ์2562

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สมัคร วันที่ 17-29 เมษายน 2562

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission สมัคร วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สมัครช่วงเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2562

สอบถามเพิ่มเติมการเข้าศึกษาต่อ ติดต่อ กองบริการการศึกษา 043-754377

ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่ http://acad.msu.ac.th/procedure.html?fbclid=IwAR1bjHvQ5O__t_Zks5_kJ9VYYUrdPlbp-2D05RYs_DSZ8PogETQF67nb-cw