นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมแห่ขบวนงานลอยกระของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมแห่ขบวนงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

ซึ่งทางคณะศิลปกรรมศาสตร์มาในคอนเซ็ปต์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ “ละลิ่วล่องลอยเลาะลำธารไหลลอยล่องไปน้อมบูชาชลาสินธุ์”