บรรยากาศงาน Big Cleaning Day

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงเป้นการเตรียมพื้นที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560-2561 ที่บริเวณอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558