กิจกรรมฝึกซ้อมย่อยบัญฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกซ้อมย่อยบัญฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี2561