ขอแสดงความยินดีกับ “นายอนิเทพ คุณทอง” ที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” สาขาศิลปะ 3 มิติ (ประติมากรรม) จากผลงานชื่อ “สัมพันธภาพของรูปทรง”

ขอแสดงความยินดีกับ “นายอนิเทพ คุณทอง” ศิษย์ … อ่านเพิ่มเติม ขอแสดงความยินดีกับ “นายอนิเทพ คุณทอง” ที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” สาขาศิลปะ 3 มิติ (ประติมากรรม) จากผลงานชื่อ “สัมพันธภาพของรูปทรง”