ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 สาขาทัศนศิลป์สอบสัมภาษณ์ที่ห้อง FA-401 ชั้น 4 ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สอบสัมภาษณ์ที่ห้อง FA-102 ชั้น 1 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เขตพื้นที่ขามเรียง)
ตรวจสอบรายชื่อ/สถานที่สอบสัมภาษ์ และ เอกสารที่ต้องเตรียมมา คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมด