ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร)

ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 – 29 มกราคม 2562