ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสาร … อ่านเพิ่มเติม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม