ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4th TICC Thailand International Consortium (TICC)