บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3-4 รวมถึงนักนิสิตจบใหม่ร่วมโครงการฝึกงานและพัฒนาความพร้อมก่อนเข้าทำงาน