ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35”

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35”
Exhibition of Contemporary Art by Young Artists 35
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 1-26 กุมภาพันธ์ 2562
(ดังกำหนดการที่แนบมานี้)