ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
หรือ UMAP Student Connection Online Project ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2