ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพงานฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบัง และงานบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพงานฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบัง และงานบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562