นักเต้นบัลเลต์คณะศิลปกรรมศาสตร์คว้าถ้วยรางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ

รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล และอาจารย์อรรจมาภรณ์ ชัยวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง ได้นำนักเต้นบัลเลต์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เข้าร่วมการแข่งขันเต้นในรายการ A.T.O.D. International Dance Competition 2019 ณ โรงละครอักษราคิงส์พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่านักเต้นบัลเลต์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท Pas de Deux มาได้สำเร็จ โดยมีการแสดง 2 ชุด คือ Spring Water แสดงโดยนายจตุรภัทร พลเสนา นางสาวฐิตาภา สุยะใหญ่ และการแสดงชุด Flem de Paris แสดงโดยนายอชิรวิทย์ คูนาแก และนางสาวบุญยพิมพ์ ดลัยตรานนท์ ซึ่งการแข่งขันเต้นระดับนานาชาติในครั้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก และถือได้ว่าได้รับการยอมรับในมาตรฐานการเต้น จากคณะกรรมการที่เดินทางมาจากประเทศออสเตรเลีย นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง คณาจารย์ และประชาคมชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างยิ่ง