นักเต้นบัลเลต์คณะศิลปกรรมศาสตร์คว้าถ้วยรางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ