ขอเชิญเข้าร่วมงานสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 17 ปี