สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดแนะแนวการศึกษานอกสถานที่

เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแนะแนวการศึกษานอกสถานที่ ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มีจำนวน 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อจำนวน 5 รอบ และขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครรอบที่ 2 (รอบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) ซึ่งขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริการการศึกษา มมส 043-754 377 หรือคลิกที่นี่ http://acad.msu.ac.th/…/news_f…/file_09-2019-02-28161548.pdf

[Best_Wordpress_Gallery id=”53″ gal_title=”สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดแนะแนวการศึกษานอกสถานที่”]