ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0

thailand 4.0