ขบวนอัญเชิญพระอุปคุต งานบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

ขบวนอัญเชิญพระอุปคุต งานบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระอุปคุต เนื่องในงานบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “แห่กัณฑ์หลอน กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน” ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารสโมสรบุคลากร และอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
[Best_Wordpress_Gallery id=”67″ gal_title=”บุญผะเหวด”]