ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล ดาทุมมา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล ดาทุมมา
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดง โครงการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 9
โดยมีชื่อผลงานว่า “มโนภาพที่สวยงาม”