ขอแสดงความยินดีกับ นายวศิน สิงห์ชมภู

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ นายวศิน สิงห์ชมภู
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดง โครงการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 9
โดยมีชื่อผลงานว่า “แตกหน่อออกผล”