ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพัฒน์ มุงแสน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพัฒน์ มุงแสน
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดง โครงการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 9
โดยมีชื่อผลงานว่า “เส้นในรูปทรงพื้นบ้าน 0.2”