การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS’62 รอบที่ 2

การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS’62 รอบที่ 2

วันที่ 9 เมษายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มี 3 หลักสูตร ได้แก่
1.สาขาวิชาทัศนศิลป์
2.สาขาวิชาศิลปะการแสดง
3.สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS’62 รอบที่ 2

« 1 ของ 5 »