บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 พ.ค.-10 มิ.ย.62
สอบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและสมัครผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://grad.msu.ac.th/admission/

2. สมัครด้วยตนเอง 11 – 12 มิ.ย.2562 ณ สำนักงาน
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 043-754412-13
หรือคลิกที่ https://grad.msu.ac.th/admission/?fbclid=IwAR2pF-NG0UyAOBijLS_XsnkuW02ZzyzGvF4fz8fl1H2pF9kwZwHne-O7EAI