คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1  พฤษภาคม – 10  มิถุนายน   พ.ศ. 2562
สอบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและสมัครผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://grad.msu.ac.th/admission/

2. สมัครด้วยตนเอง วันที่ 11 – 12  มิถุนายน  พ.ศ. 2562
ณ สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมบัณฑิตวิทยาลัย โทร 043-754412-13

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคณะศิลปกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-4375-4384
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ : https://grad.msu.ac.th/admission/