เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 Admission หมดเขต 19 พฤษภาคม 2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 Admission หมดเขต 19 พฤษภาคม 2562 นี้

สมัครทางเว็บไซต์ ทปอ. คลิกลิงค์ที่นี่ https://student.mytcas.com/th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ กองบริการการศึกษา
เว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th โทรศัพท์ 043-754 377

สนใจเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-4375-4384
เว็บไซต์ https://fineart.msu.ac.th/th/