นิทรรศการ Art Thesis Exhibition ครั้งที่ 22

นิทรรศการ Art Thesis Exhibition ครั้งที่ 22

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการ Art Thesis Exhibition ครั้งที่ 22 การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 “มาเบิ่งศิลป์” ระหว่างวันที่ 17 พ.ค – 14 มิ.ย 62 ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร1 และ หอศิลป์พระพิฆเนศวร 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

กำหนดการ

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
เวลา 13.00 น. เข้าร่วมฟังสัมมนาทางด้านศิลปะแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในเส้นทางของศิลปินอิสระ กับศิลปินศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ คุณบุญนำ สาสุด และ คุณไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล ศิลปินอิสระ
เวลา 14.20 น. พูดคุยแลกเปลี่ยนในด้านศิลปะในหัวข้อ “ศิลปะกับความสัมพันธ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์” โดยนิสิตชั้นปีที่ 4
เวลา 15.00 น. เปิดนิทรรศการ Art Thesis Exhibition ครั้งที่ 22
เวลา 15.30 น. แขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกันและเดินชมผลงาน