โครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศฯให้กับนิสิตชั้นปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะแนวทางและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ รวมถึงเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตและเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมในระดับต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต โดยภายในงานมีกิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับบุคลิกภาพในการเข้าสัมภาษณ์งานและการทำงาน โดยบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด รวมถึงฟังการบรรยายจากศิษย์เก่าเกี่ยวกับการเรียนและการทำงานจนประสบความสำเร็จ รวมถึงพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้

« 1 of 3 »