โครงการพัฒนาละครเวที รูปแบบ Production แสดงละครเวทีเรื่อง Devil of Love The musicals (ความรักของภูตสาว)

โครงการพัฒนาละครเวที รูปแบบ Production แสดงละครเวทีเรื่อง Devil of Love The musicals (ความรักของภูตสาว)

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกศิลปะการละคร ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาละครเวที รูปแบบ Production แสดงละครเวทีเรื่อง Devil of Love The musicals (ความรักของภูตสาว) ซึ่งเป็นผลงานการเขียนบทละครเวที การแสดงและการกำกับการแสดงของนิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกศิลปะการละคร โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

« 1 ของ 2 »