เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 “การรับตรงอิสระ”
สมัครระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2562

ศึกษารายละเอียด คลิกที่นี่ >> https://bit.ly/2QbNTzM
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ คลิกที่ >> http://acad.msu.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ กองบริการการศึกษา
เว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th โทรศัพท์ 043-754 377

สนใจเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-4375-4384 เว็บไซต์ https://fineart.msu.ac.th/th/