พิธีขึ้นรูปองค์พระพิฆเนศวร

พิธีขึ้นรูปองค์พระพิฆเนศวร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ บุญฉ่ำ พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม ทำพิธีขึ้นรูปองค์พระพิฆเนศวร ที่จะนำไปประดิษฐานไว้หน้าป้ายคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่ิอเป็นสิ่งเคารพสักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของนิสิต ศิลปิน และสาธารณชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

« 1 ของ 2 »