ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:30 น. – 14:00 น.
ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
view.php-6