ขอแสดงความยินดีกับนายวสันต์ สมนึก ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์