สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มี 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. สาขาวิชาทัศนศิลป์
  2. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  3. สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

« 2 of 2 »