ขอเชิญเข้าร่วมงานศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

ขอเชิญเข้าร่วมงานศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562
ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่งานส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร 043-511-222 ต่อ 123 หรือติดต่อที่หออัครศิลปิน กองส่งเสริมและถ่ายทอดงานศิลปวัฒนธรรม โทร 089-894-1327

view