พิธีขึ้นรูปองค์พระพิฆเนศวรสัปดาห์ที่ 3

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ บุญฉ่ำ พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม ทำพิธีขึ้นรูปองค์พระพิฆเนศวร (สัปดาห์ที่ 3) ที่จะนำไปประดิษฐานไว้หน้าป้ายคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นสิ่งเคารพสักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของนิสิต ศิลปิน และสาธารณชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

[Best_Wordpress_Gallery id=”98″ gal_title=”พิธีขึ้นรูปองค์พระพิฆเนศวรสัปดาห์ที่ 3″]