ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รัตติยา โกมินทรชาติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รัตติยา โกมินทรชาติ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยได้รับการแต่งตั้งจากทางสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562